Psychologická poradna
Kdo jsem

- Mgr. Jana Pelinka Doksanská
- Ročník narození 1975

Vzdělání:

- VŠ II.stupně
- 1994-1999, Pedagogická fakulta University Karlovy, psychologie-pedagogika pro psychologické poradenství


Kurzy a výcviky:

 

- 1999 Metody a techniky práce s rodinami, Dr. Vyhnálková a Dr.Rieger pod IPPP
- 2001-2004 Komunitní výcvik ve skupinové terapii – 500 hodin, Akreditován MŠMT
- 2004 Rodina v procesu změny-integrující přístup v rodinné terapii (48 hodin)
- Od roku 2004 průběžné supervize k Rodině v procesu změny u Dr. Vyhnálkové, aktuálně 70 hodin

Kontinuálně se vzdělávám v oblasti transakční analýzy, se kterou v rámci svých konzultací pracuji.


- 2009 TA 101, základní kurs transakční analýzy, certifikováno
- 2011 - 2013 Tříletý výcvik v Transakční analýze s výhledem na poradenskou oblast
- 2012 TA & Coaching Workshop, Sandra Wilson, TSTA (O), MCC (ICF)
2014 - 2017 Advans trénink Transakční analýzy se specializací na psychologické poradenství pod vedením Evy Acs, specializace na poradenství, TSTA
- 2016 Diagnoza osobnosti a psychopatologie s ohledem na kvalitu vztahů, Matthias Sell TSTA (P,C,O,E)
- 2018 Příprava k mezinárodní certifikaci Transakčního analytika. V současné době přes 700 hodin výcviku

- V letech 2000-2006 semináře na téma klima třídy, siciopatologické jevy a jejich prevence u dětí, práce s agresivním klientem
- 2012 Rozpoznávání a řešení agrsivity a šikany ve školách

- Průběžné semináře zaměřené  na osvojování diagnostických technik (výkonové testy, projektivní testy, diagnostiku handicapovaného dítěte, práce s agresivním klientem) Testy využívané v personalistice

 

Jsem supervidována:

 

- PhDr. Věra Vyhnálková - oblast péče o rodinu

 

- PhDr. Eva Acs, TSTA (C) - maďarská psycholožka a TA lektorka, specializace poradenství

- Dr. Matthias Sell, TSTA (P,C,O,E) - německý psycholog, psychoterapeut, TA lektor

- Rosemary Napper, TSTA, ITAA (O,E,C) - anglická transakční analytička a supervizorka

Praxe:

- Od roku 1999 pracuji jako poradenský psycholog.

- Na pozici psycholog jsem prošla institucemi jako je pedagogicko psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum Štíbrova, kde jsem se věnovala psychologické diagnostice a následné  psychologické péči o klienta.

- Od roku 2000 - dosud, se aktivně věnuji tzv. školní psychologii.  Na půdě základních škol a mateřských škol  vstupuji do aktivního kontaktu s dítětem. Následně pomáhám vytvořit zdravý vztah mezi dítětem – rodičem a pedagogem, kdy základním cílem je vyladit očekávání  rodičů, učitelů a možností dítěte.

- Poskytuji učitelům podporu v oblasti metodologie výuky. Pomáhám učitelům při hledání cest jak konkrétní dítě vzdělávat, jak zohlednit jeho individuální zvláštnosti.

- Pomáhám kantorům při zachovávání jejich duševní hygieny.


- Od roku 2007 do prosince 2011 jsem své zkušenosti zúročila při práci v Poradně pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy

- Od září 2013 externí spolupráce v oboru se společností  Škoda Auto a.s.

- Leden 2015 externí splupráce s Generali v oblasti Development centrum, budování kompetencí při vedení lidí a uzavírání obchodů, couching.


- Od roku 2012 provozuji soukromou praxi