Psychologická poradna
Co lze řešit

Zaměření své práce rozděluji do několika různých oblastí a cílových skupin.

Cílová skupina předškolního a školního věku:

- Diagnostika psychomotorického vývoje
- Řešení otázek připravenosti dítěte pro vstup do vzdělávacích institucí
- Vhodnost výběru školky nebo školy
- Školní zralost dítěte, následná péče při nezralosti.

- Pomoc při řešení výchovných obtíží dětí
- Pomoc při překonávání krizových situací v rodině (odchod rodiče, přestěhování, úmrtí).
- Spolupráce s pedagogy škol. Pomoc při hledání cest ke zlepšení interakce učitel – žák – rodič. Pomoc při přípravě individuálně vzdělávacího plánu v rámci péče o děti se vzdělávacími potřebami

 
Cílová skupina dospívajících:

- Pomoc při volbě vzdělávací cesty
- Pomoc při řešení osobních otázek a obtíží
  

Cílová skupina dospělých:

- Pomoc při řešení osobních a partnerských problémů
- Podpora a pomoc při řešení krizových životních situací
- Pomoc v oblasti komunikace v rodině
- Vyrovnávání se se stavy strachu, úzkosti a pocitů samoty
- Diagnostika dospělých
- Podpora při řešení problémů v pracovních kolektivech


Pracuji s klienty individuálně, párově nebo skupinově, např. při rodinném sezení.
Typ sezení vždy vychází z dohody s klientem a cíle spolupráce.


Speciální program na téma ŠKOLNÍ ZRALOST dítěte.

Program je zaměřen na rozvoj základních dovedností dítěte, které jsou podmínkou úspěšného startu ve škole.

V rámci spolupráce s rodiči a dětmi postupně oslovíme oblast grafomotoriky, sluchového a zrakového vnímání, početních představ a základních sociálních kompetencí dítěte jako je spolupráce a pracovní samostatnost

Více na stránce - "Předškoláci"